Voedselbos

Het Groene Boord is eind 2020 begonnen met de eerste aanplant voor een voedselbos. We zijn begonnen met een windhaag aan de zuidkant en op een kleiner gedeelte al fruit en notenbomen aangeplant.

Anno 2023 is het ontwerp van de rest van het bos nog in aanmaak. Vanwege de opstart van de tuinderij heeft de verdere aanplant wat vertraging opgelopen maar beetje bij beetje zal de aanplant verder uitgebreid worden en zal er een steeds grotere diversiteit aan soorten komen.

Wat is een voedselbos?

Definitie volgens greendealvoedselbossen:
Een voedselbos is een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen. Met aanwezigheid van:
• een kruinlaag van hogere bomen;
• minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
• een rijk bosbodemleven.
Een voedselbos heeft een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.