Het groene Boord

Het groene Boord

Het Groene Boord is gelokaliseerd op een prachtig gelegen landbouw- en bosperceel in het buitengebied van St Odiliënberg. Op deze bosrijke locatie kunt u genieten van wat de natuur ons te bieden heeft of op een natuurlijke wijze wordt geteeld.

Zelfoogst Tuinderij

Vogel & wild spot locatie Inne Hèk

Voedselbos

Blauwe Bessen